تخمک گذاری در بارداری

حرص نخور شیرت خشک میشه :joy:

2 Likes

کدوم شیر ۴ ۵ ماهپیش خشک شد رفت:neutral_face::joy:

2 Likes

الکی دیگه :sweat_smile:

2 Likes

ها :neutral_face:شیرخشک میدمش شیر نداشتم:slightly_frowning_face:

2 Likes

شوهرم همیشه میگه بهم وقتی حرص میخورم :joy: اشکال نداره عزیزم :kissing_heart:

2 Likes

:joy::joy::joy::joy::ok_hand:

2 Likes

عزیزم تویه تخمدان کلی ذخیره تخمک داریم

درسته تخمک گذاری نمیشه ولی به این معنا نیست که

تخمک نداری. تویه تخمدان ذخیره میشه

1 Likes

ممکنه اتفاق بیوفته ولی خیلی نادره

1 Likes

از کی تا حالا جنین با خون زنده س؟ :face_with_raised_eyebrow:
جنین از طریق بند ناف تغذیه میشه و هیچ ارتباط خونی با مادر نداره

3 Likes

خدا خفه ت نکنه دختر :joy:

2 Likes

نه اگ تخمک گذاری کتیم ک تو بارذاری باز بارداز میشیم

1 Likes

باخوندن عنوان گپت ذهنم درگیرشد ولی وقتی جواب بچهارو دیدم ب جوابم رسیدم راحت شدم… ممنون از تگت :joy:

1 Likes

اگه پیش بیاد نادره
ولی خب چندوقت پیش یه خانم تو خارج با اینکه باردار بوده 8 ماهه تخمک گذاری کرده و دوباره تو بارداری باردار شده
حق مارو خورده:unamused::joy:
ولی معمولا موقع بارداری چرخه تخمک گذاری متوقف میشه

1 Likes

:neutral_face::neutral_face::expressionless::expressionless:کلا مسئله ای پیچیده ای ول کن:woozy_face:

2 Likes

:expressionless::joy::expressionless::joy::expressionless::joy::expressionless::joy:

1 Likes

تو یکی زر نزن:neutral_face::neutral_face::joy::joy:

2 Likes

خیلی گلی تو:expressionless::joy::expressionless::joy:

2 Likes

گلی از خودته :joy:

2 Likes

فدات:expressionless::joy:

2 Likes

خواهش:neutral_face::joy:

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.