تجسم قیافه🤣🤣

سلام گفتم بیکارم یه چالش برم عزیزان من قیافمو میگم شما تصورکنین چه شکلیم یاعکس بدین یامثلابگین بهتره عکس بدین مثلاشبیه اینی:rofl::rofl:جون من مخسره نکنین گناه دارم حوصلم سررفته

13 Likes

صورت کمی کشیده دارای گونه های برجسته چشام کمی درشت و بادامی بینیم کوفته هس زیاددراز نیس رنگ چشام سیاهه موهام سیاه پرکلاغی چونه دارم بدون زاویه:rofl:لب بالاییم نازکه لب پایینی کمی درشت ولی کوچیکه دهنم، بعد جای جوش دارم متاسفانه صورتمم لاغره:woman_facepalming::rofl::rofl:حالا بگین شبیه میمونم یاانسان

11 Likes

6756d82c-007f-472f-806a-f181261af9cc
بیه

کپ خودته

21 Likes

ابروهامو نگفته بودم که زحمت تجسمش به شمارسید ممنون:frowning::neutral_face::frowning::neutral_face::expressionless:واقعا چقدزیبا هستم فدای توبشم گل:rofl::rofl::rofl::rofl:

3 Likes

خوده خودتی اصن
images

16 Likes

جووووووون

3 Likes

جون ب خودت

2 Likes

وایییی :joy::joy::joy::joy:

3 Likes

عزیزم فقط قیافه گفته بودم باسن دیگه زحمت نمیکشیدی :rofl::rofl::expressionless::rofl::rofl:

6 Likes

جووون به عکس ن بتو:joy:

3 Likes

هنوز یکیشه چندنا دیگم هستن

2 Likes

میشه کاریکاتوری تصورم نکنین فدای گلای توخونه

2 Likes

ن بابا این ی میم تو توییتر استفاده میشه اینحرفا چیه:confused::confused:

3 Likes

ببخشید دیگه اونم ناخودآگاه تصور کردم:joy:

2 Likes

گمرو :joy:

3 Likes

تو نت بزنی کودک همسری تو تصاویر همین کاریکاتور میاد

4 Likes

اصل کاری باسنه :joy::joy::joy::joy::joy:

2 Likes

:confused::confused::confused::confused:

3 Likes

زدم چیزی نیومد :roll_eyes:
فک کنم فقط شبیه اون شخصیت کاریکاتوریه ک میگی
کاریکاتورا شبیه همن همشون حق داری اشتباه بگیری

3 Likes

اووووف خوده خودشه:rofl::rofl::rofl::rofl:

3 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.