تاریخ نی نی سایت 😂😉

میدونم خیلی بامزه ام

2 Likes

:joy::joy::joy::joy:
هجرت نی‌نی سایتی ها رو ی در سه خط توضیح دهید ۱نمره

6 Likes

حالاواقعاکه بودند وچه کردند وهدف ازهجرت آنهاچه بود؟

با رسم شکل:grin::joy:

من کتابشو میخام بنویسم

من واقعا کنجکاوم بدونم دلیل مهاجرت نی نی سایتا چی بوده ؟!
مگه نی نی سایت قطع شده؟

3 Likes

اینجا احساس غربت میکنم خخخ

2 Likes

پاسخ را میدانی یا خیر؟

انها کاربرانی بدبخت و اواره بودند که خلیفه نی نی سایت به انها ابلاغ فرمود که دیگر هیچ تاپیکی حذف نخواهد شد

8 Likes

فکرکنم همزمانم با یک انقلاب مجازی

1 Likes

و بدین گونه بود که بسیاری از کاربران رخت سفر بستند و به مامی گپ هجرت نمودند

2 Likes

من نیز هم

ووویییی :joy::joy::joy:
مینویسند که
آناهیتایی بود که به دلیل صحبتهای فردی به نام رویا،از نی نی سایت به مامی گپ کوچ کرد اما دلیل اصلی کوچ ،اعتراض به سیاست حریم گذاری نی نی سایت بود
:joy::joy::joy::joy::joy::joy:
@royajony

2 Likes

نه. چون اونجا مسئولینش دارن سوءاستفاده می کنن همش شده تبلیغات و تا حتی راجع به گرون شدن پیاز هم حرف بزنیم قطع کاربری می کنن

4 Likes

بلی فرزندم بسیاری از کاربران به علت اینکه در تاپیک های خود مادر شوهر و شوهر و خانواده شوهر را شسته بودند ترسیدندی یک وقت شناساسی شدندی به همین دلیل از یک دیگر طلب گزارش میکردند

3 Likes

و این گونه بود که تقدیر مامی گپ را توشه ی راهشان کرد

بلی بلی
و وقتی دیدند کسی سنگ سینه شان را به سینه نمیزند خواستن شبیخون بزنند بنابراین به مامی گپ کوچ نمودندی

3 Likes

دهنت :joy::joy::joy:
میرم سایت اینجارو معرفی میکنم با برمیگردم :rofl:

2 Likes

نرووو سمیه

1 Likes

اگر بامبول درنیوردن داشتیم به خوبی خوشی زندگی مون رو میکردیم

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.