بی شرف تر از این ندیدم😢

مرده بخاطر تلافی کردن برای اون دختره رفته ازدواج کرده
درسته آدم خطا میکنه بعله ماها اشتباه میکنیم بهتره نذاریم اشتباهاتمون انگشت نما بشه

1 Likes

اخه تلافی مسخره برای چی میکنن
این پسر زندگی خراب کنه
کارما یه روزی جوابشو میده

1 Likes

ن برا تلافی نبود
شوهرش واقعا اقا بود مررررد بود نه نر
البته من چند بار دیدمش فقط
شنیدم تو دادگاه گفتن حکم زنا شلاقه فلان
گفته شلاقش بزنین نزنین دردی از من دوا نمیکنه من ب خدا سپردمش
چند سال بعد ازدواج کرد

1 Likes

شایدم داده باشه تا حالا :woman_shrugging:t3:

1 Likes

معلومه که میده درسته طول میکشه

1 Likes

کلا بی اعصابه

2 Likes

چققققدر کثیف
اخه بیشرف نمیفهمی متاهله؟بارداره؟ هرچند خود دختره هم کم مشکل نداشته

1 Likes

اینا از سوسک کثیفترن شک نکن

1 Likes

توهین و قضاوت:no_entry_sign::no_entry_sign::no_entry_sign::no_entry_sign::no_entry_sign::no_entry_sign::no_entry_sign::no_entry_sign:
@khojasteh لطفا به این خانم فرفری بهار بگید مزاحمم نشه ممنونم

1 Likes

غیبت کردی توهین کردی حالا باشم چیزی ازت کم میشه
@khojasteh

1 Likes

اخه اون که سقط کرده چطوری یه هفته رفتن عشق و حال کردن
مگه خونریزی نداشته:thinking:

2 Likes

بدنش قویه :joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes

دهانشان سرویس:pensive:

2 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy:

چ میدونم
من بعد ها شنیدم شایدم از یه هفته بیشتر طول کشیده یا بعدش سقط کرده
نمیدونم

1 Likes

از بشر دوپا همچیز بر میاد :weary:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.