بی بی چک + یا - 😍👶

عزیز علایمت چی بوده

علائمت

مبارکه گلم بسلامتی دوران بارداریو طی کنی عزیزم
من اسم گپت رو عوض کردم گلم بااجازت👶

1 Likes

چن سال منتظربودی

باشه عزیزم.کارخوبی کردی مرسی

هیچی علامت نداشتم.،ماه پیش پراز علایم بوذ

بچه ها به شوهرم نشون دادم

2 Likes

من۳سال منتظرم :pensive:پس فرداموعدمه:pensive:

1 Likes

انشالله به حق خانم فاطمه زهرا این ماه حامله بشی.بسم الله الرحمن الرحیم
آنا اعطیناک الکوثر،فصل لربک والنهر،ان شانعک هوالابتر

7 Likes

امروز لک دیدم :sob:

2 Likes

مرسی عزیزم ولی لک دیدم😔

2 Likes

با لک ولوک کارنداشته باش

2 Likes

بچه ها شوهرم گفت به شاشای تو نمیشه اعتماد کرد،:crazy_face::thinking::joy:چندروز صبرکن

12 Likes

من همیشه دوروز قبل پری لک میبینم بعد پری خاکتوسرمیاد😭

2 Likes

هاله داره مبارکه گلی

2 Likes

خخخخخ بگو فردامیرم از معلوم میشه

1 Likes

یعنی برم فرذا؟

3 Likes

اره :heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

1 Likes

قلبم داره درمیاد از سینم

6 Likes

:rofl::rofl::rofl::joy::joy::joy:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.