بی بی چک پانیذ

بچه هاااا این مثبته یامنفی؟؟؟؟؟؟
اولی ۲دقیقه
دومی ۵دقیقه


اینم ۱۵دقیقه

تاریخای پریودیم
۳تیر
۴مرداد
۲شهریوز
۲مهر
۵آبان
۷آذر

15 Likes

چراکسی نیست؟ :sob::sob::sob:

6 Likes

مثبته:heart_eyes:مبارکههههههه

4 Likes

مثبت عزیزم چند روز رد شده

4 Likes

تروخدااااا؟؟؟؟؟؟؟ الان زدما امکان داره اشتباه باشه؟؟؟؟؟؟؟

2 Likes

مثبته
مبارکه :heart_eyes::heart_eyes:

3 Likes

مبارکهههه عزیزم مثبته

5 Likes

مبارک باشه مثبته :smiling_face_with_three_hearts:

1 Likes

مثبته مبارکه:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

2 Likes

مثبته مبارک باشه عزیزم

2 Likes

مبارکه گلم به خوشی بغل بگیری :smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::palms_up_together::palms_up_together::palms_up_together:

1 Likes

اینم بعداز۱۵دقیقه

7 Likes

چند روز تاخیر ؟
قبل موعد بی بی زده بودی؟

2 Likes

مثبته که عزیزه دلم

2 Likes

@u757757
@Tina_abcdef1400
@Mehrazin_558901
@Maryamgoli1370

3 Likes

@Yamur72

2 Likes

مبااااااارکت باشه عزیزه دلم.الهی به سلامتی بغلش کنی

1 Likes

مثبته عزیزم :heart::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

3 Likes

مبارکه گلم…بالاخره همون خونه مامانت اینا تست زدی.

2 Likes

نه نیم ساعتی میشه رسیدم‌خونه خودمون زودتست زدم

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.