بی بی چک🤔🤔🤔🤔🤔

سلام
شب به خیر

مناسب ترین زمان استفاده از بی بی چک؟

بعد از گذشت پریود؟ یا یک هفته بعد از نزدیکی؟

عجله دارم :grin:

6 Likes

سلام گلم
من بعد یک روز تاخیر موعدم میزنم

1 Likes

دو هفته بعد از نزدیکی تازه لقاح تشکیل میشه
تو باید بزاری بعده موعدت بزنی

2 Likes

سپاس :rose:

1 Likes

سپاس :rose:

2 Likes

صد در صد بعد از موعد

2 Likes

بعد از موعدت باید بزنی اگه چند روز گذشت نشدی پری میتونی بزنی اول صبح ناشتا بهترین زمان ⚘:ok_hand:

2 Likes

حداقل بزار یه روز از موعدت بگذره ولی بهتره یه هفته بعد بزنی

1 Likes

عزیزم بهتره حداقل سه روز از موعدتون گذشته باشه

1 Likes

:rose::rose::rose::rose:

عزیزم حتی ی روز از موعدم بگذره خوبه
ولی بهترین زمانش یهفته بعد تاخیر در پریودیه

بعد از موعد

یک هفته بعد از موعد پریود با اولین جیش :sweat_smile:

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.