بی بی چکمو نگاه کنین

بچه ها من بیبی زدم ولی این شکلیه بنظرتون درسته یامشکل داره؟

1 Like

1 Like

سلاااام عزیزم عکسی نیست

2 Likes

خط cهم به زورافتاد بعد۲دقیقه

2 Likes

فرستادم خوشگلم

2 Likes

عزیزم خیلی کمرنگ شده بنظرم جوابش درست نیست یباردیگه صبح بزن

1 Like

یعنی میشه اشتباه باشه؟

1 Like

بی بی خرابه

خداکنه:heart::heart_eyes:

منکه ناامیدشدم

1 Like

بی بی چک خرابه فردا دوباره بزن

2 Likes

خدااززبونتون بشنوا

1 Like

بی بی چک خرابه :thinking:یکی دیگه بزن

1 Like

یعنی امیدی هست؟

اره بی بی ت خرابه :blush:

1 Like

خشک شد چیشد

1 Like

ازاین کمرنگ ترشد

خرابه

امیدوارم:slight_smile::blush:

1 Like

ولی یه هاله کمرنگی کنارش هست

1 Like
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.