بینیم که عمل کرده بودم...👃👃

بچها بینیمو که عمل کرده بودم ۱۰ ماهه بعد دیروز رفتم پیش دکترم بینیمو یه قوز داشت انقدرررر محکم فشار میداد که اشکم دراومد قشنگ نفس نفس میزدمم هر دو ورو فشار داد که ورمش بره
ورمش رفت
لعد گچ گرفت ببنیمو
بخیه های داخلشم کشید با هزار دررردد:neutral_face::joy:
از دیشب سردرد دارم و یجوریم‌کلا:confused::confused::confused:
چرا حالا گچ گرفت:neutral_face::confused::confused:

12 Likes

خوشگلی دردسر داره خواهرم

6 Likes

مگه تو یه بار عمل نکردی دختر

4 Likes

منم میخوام عمل کنم یسال دیگه

3 Likes

:joy::joy::joy::expressionless:ای دماغم دردمیکنه

3 Likes

ارع دیگه
قوز داشت دکتر بینیمو فشار داد بعد بخیه داخل بینیمدهنوز بود بعد یکسال قیچی میکنن بخیمو کشیدو گچ گرفت:expressionless::neutral_face:

3 Likes

بسلامتی

3 Likes

فکر کردم باز رفتی اتاق عمل:joy:

1 Likes

نه اتاق دکتر بود سرپایی گچ گرفت
خیلیا دیگذم اینطوری کرد

1 Likes

فک کردم میخای عکس قبل بعد بدی پزیدم تو:slightly_frowning_face::joy::relieved:

2 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:دهنتت

دیگه گلم خوشگلی درد سر داره خوش بحالت:joy::joy:

1 Likes

:expressionless::expressionless::expressionless:بینیم خوب نشدههه

بسته شه لطفا
@hakimi

گپتو خوندم نمیدونم چرا دماغم درد گرفت:star_struck::star_struck:

2 Likes

اوخیی عزیزمم:heart_eyes::heart_eyes:

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.