بیشترین سنی که شنیدین پسری ختنه شده چقدر بوده؟

بیشترین سنی که برخورد داشتین یا شنیدین پسری ختنه شده چقدر بوده؟

13 Likes

11_12 ساله

1 Likes

مرسی گلم؟کی بوده؟میدونی چجوری ختنه شد؟

1 Likes

همسایه پدر زن داداشم بودن
همینجور معمولی ختنه اش کردن

2 Likes

تو خونه بود؟

1 Likes

نه بردن دکتر

1 Likes

ولی خانواده ما تو همون 40 روزگی یا قبلتر ختنه میکنیم

2 Likes

مرسی گلم لطف کردی

1 Likes

خواهش میکنم :kissing_heart:

1 Likes

شوهرم ۷ سالش بوده ختنه شده:grinning_face_with_smiling_eyes::grin::grin::laughing:
وای پسرم ۲۸ روزگی ختنه کردم

3 Likes

پسر شما که ۱۶ سالشه و ختنه نشده اولیش بود:joy:
پسر دختر خالم که ۴سالش بود فک کنم ختنش کردن

6 Likes

اره پسرت

1 Likes

70​:joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes

70 ک دیگه کاراشو کرده ختنه برا چیشه؟ :joy::joy::joy::joy:

5 Likes

گفته ترسیدم وقتی مردم بگن این کافر بوده

4 Likes

آهان از اون لحاظ :stuck_out_tongue_closed_eyes:

2 Likes

ی پسره نزدیک ۲۴یا۲۵ سال سن با پسرم بردنش اتاق عمل:woman_facepalming::woman_facepalming::woman_facepalming:

5 Likes

:joy::joy::joy::joy:

2 Likes

۴۰روزه چون تا پوستش نازک تره ختنه بشه بهتره

1 Likes

شوهر خودم:zipper_mouth_face:میگه ۱۳ ،۱۴ بودم که ختنه کردن :expressionless:🤦:joy:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.