بیزبون بچه اولی ها😂🤦‍♀️

Screenshot_۲۰۲۱۰۶۱۰_۲۱۵۸۵۹

20 Likes

:pleading_face::+1:t2:⁩⁦:+1:t2:⁩⁦:+1:t2:⁩⁦:+1:t2::pleading_face::pleading_face:

3 Likes

:joy::joy::joy::joy::ok_hand::ok_hand::ok_hand:

2 Likes

من بچه اولی:frowning:

3 Likes

منم:woman_facepalming:

2 Likes

من دارم غرق میشم :roll_eyes::joy:

2 Likes

بچه اولم:grinning:

1 Likes

اتفاقاتمام توجه وحساسیت روبچه اولی هاست:joy:

3 Likes

یک عدد بچه اول:grinning_face_with_smiling_eyes::joy:

2 Likes

آی ام تتغاری:rofl::rofl::rofl::sunglasses::sunglasses:

1 Likes

من وسطیم :joy:

1 Likes

بچه وسطی :grin::grin::grin::grin::grin:
اشکالی نداره عوضش بچه وسطی همیشه مستقل تره

1 Likes

بچه اولم‌ :grin:

2 Likes

:+1:t2::+1:t2::+1:t2::joy::joy::joy::joy::joy::+1:t2:

1 Likes

منم اولیم:neutral_face::raised_hand:

2 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.