بیبیم هاله داره به نظرتون😍😊😘

دیوانه هنوز اول راهی کلی کار داری بس صبر داشتع باش هرچی قسمته و خدا خواست همون میشهههه

1 Likes

انشالا ک خدا بخواد.واسه همه بخواد واسه منم بخواد:face_with_head_bandage::face_with_head_bandage:

2 Likes

منم یه گاهی یکیشون تیرمیکشه تا نوک سینم لباسمم میام بزنم بالا شیخ میشن دستم که میزنم درد میگیرن

1 Likes

بارداری:grin:

بیبی مو دیدی؟

1 Likes

دلم چقدر قورقور میکنه :joy:گشنمم نیس

1 Likes

من ۴روز به موعدم مونده بیبی زدم

1 Likes

ن بده ببینم

منم زدم یبار مثبت شد یبار منفی.نمیدونم فازش چیه

سلام عزیزم آزمایش بده بهتره

1 Likes

تا شنبه یک شنبه صبر میکنم بعد ازمایش میدم عزیزم

1 Likes

خدا دلتو شاد کنه ان شاﺀالله

1 Likes

مرسی عزیزدلم:heart:

1 Likes

چند وقت اقدام بودی

به نظر من اصلا ربطی به دقیقش نداره اگه نباشی سه ساعتم باشه هاله نمیندازه من بار اول که باردار بودم بی بی هام بعده نیم ساعت هاله انداختن مثبت بود ولی خوب نموند برام

1 Likes

2 Likes

اینجور شد

اینکه مثبته:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:
مبارکت باشه خواهری

1 Likes

من ۴روز قبل موعد زدم میتونه کاذب باشه؟؟؟

1 Likes

مرسی عزیزم قسمت همه :heart_eyes:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.