بیایین دور همی😈🍻

بابا یه گپ خودکشی زده بودن دعوا شد چه دعوایییی:smiling_imp::drooling_face:

2 Likes

اهاا چقد اسم عوض میکنه لنتی

2 Likes

اهان اون که خودمم بودم وسطاش
هرچی میپرسیدم چرا میخای خودکشی کنی جوابم نمیداد بهتر که پرچمش کردن
شیرمادرشون حلالشون:sweat_smile:

2 Likes

ولی حسم میگفت پسره
مدل چت کردنش

2 Likes

ن دیگ ایندفعه بمون:joy::kissing_closed_eyes:

1 Likes

سلام :sunglasses::sunglasses:

2 Likes

من همه پیاماش پرچم کردم :grin: پرچم کردن خیلی حال میده
قبول داری

3 Likes

دفعه اخرت باشه :relieved::raised_hand:t2:

1 Likes

شکرر:revolving_hearts:

1 Likes

اره هر روز
بعدم میگه کسی یادم نیست والا هرچی دنبال اسمش میگردم نیست رفتم اعلاناتمو چک کردم تااسمش دیدم

2 Likes

من هرکسی رو پرچم نمیکنم حوصلشو ندارم
ولی این خوبش کردین پرچمش کردین

2 Likes

گرمههههه :confounded:

1 Likes

یکی دیگه دعوا کرده چرا جواب سلام منو نمیدین:expressionless:

3 Likes

بابا فک کنم پسر بود

1 Likes

برم ببینم اگه هست بخونم:joy::joy::joy:

1 Likes

بچمون تنوع طلبه :joy:

2 Likes

اره منم
ولی این حقش بود

2 Likes

من میگفتم پرچم نکنین خیلی خوش میگذشت

1 Likes

سیلام

142288_2

2 Likes

اره دقیقا
مدل چت کردنش مث دخترا نبود

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.