بیایین دور همی😈🍻

سلووم:grinning::heart_eyes:

1 Likes

منم یبار گپمو پاک کردم اومدن گزارش زدم:woman_facepalming:t2::no_mouth:

1 Likes

خیلی بی شخصیتن
آخه من اینجا نه به کسی توهین کردم نه بی احترامی و ن هیچی چرا باید پرچم کنن

1 Likes

ممنون ازتگت مهربون

1 Likes

ندومبه چه مشکلی دارن

1 Likes

یلحظه فکر کردم میگی چقدر بی شخصیتی :woman_facepalming:t2::woman_facepalming:t2::woman_facepalming:t2::rofl::rofl::rofl::rofl:

1 Likes

من اصلا با هیچکس حتی تند هم صحبت نکردم حوصله ندارم اصلا فقط لایک میکنم :rofl::rofl::woman_facepalming:t2:

1 Likes

قربونت

1 Likes

نه گلم

1 Likes

بدنیستم گلم توخوبی گلم

1 Likes

من خیلی وقته اینجام تا حالا اصن با هیچکس دعوا یا بحثی نداشتم به هیچکس بی احترامی نکردم پرچمم نشدم اولین بارمه

1 Likes

فودات

1 Likes

مابدبختا نت نداریم

1 Likes

بسم الله الرحمن الرحیم
چه کنیم:sunglasses:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy:

2 Likes

نوش جونت:grin:

2 Likes

مرسی از تگت من مثه مرغ زود خوابسدم دیشب ببخشید :rofl::rofl::wink::rofl::rofl:

1 Likes

انشالله همیشه دور هم خوش باشید بدون دعوا

1 Likes

:kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::heart:

2 Likes

خوبم تیچر جان

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.