بیایید بازی 😐😐😐

حوصلم سر رفته بود:cry:

1 Likes

صبرکن مرحله بعدشم میفرستم الان بگو

1 Likes

:rofl::relieved:یعنی چی می‌تونه باشه

1 Likes


:joy::joy:

1 Likes

قمه ممه

1 Likes

نشد:joy::joy::joy:

1 Likes

موش مشق قشم عمه

1 Likes

مشق عمه شد بقیه نشد

1 Likes

مه وش.موقع

1 Likes

نشد:expressionless:

1 Likes

من اسهالم تمرکز ندارم

1 Likes

:mask::mask::mask::mask:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.