بیایید بازی ..... مشاعره 😍

کیا حوصلشون سر رفته :smiling_face_with_three_hearts:

من ب مردی وفا نمودمو او پشت پا زد ب عشق و امیدم …
هر چ دادم ب او حلالش باد غیر از آن دل ک مفت بخشیدم…

3 Likes

مرنجان دلم را که این مرغ وحشی
ز بامی که برخاست مشکل نشیند

د بده :grinning:

3 Likes

دلا این عالم فانی به یک ارزن نمی ارزد،به دنیا آمدن بر زحمت رفتن نمی ارزد

3 Likes

دوش دیدم ک ملائک در میخانه زدند
گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند

2 Likes

دیدم و دویدم سر کوهی رسیدم:joy: :joy:

3 Likes

موی تو بر روی تو شامیست بر رخسار صبح
روی تو در موی تو
صبحیست در آغوش شام …

1 Likes

شوخی کردم ببخشید الان ادامه میدم😉

1 Likes

قربونت من جدیش گرفتم :joy:

مي روي و گريه مي آيد مرا ساعتي بنشين که باران بگذرد

1 Likes

دانی که چرا سر نهان با تونگویم؟ طوطی صفتی طاقت اسرار نداری

2 Likes

دوست دارد یار این آشفتگی کوشش بیهوده به از خفتگی

1 Likes

یاد روزی که به عشق تو گرفتار شدم از سر خویش گذر کرده سوی یار شدم

یارب آن نوگل خندان ک سپردی ب منش

میسپارم ب تو از چشم حسود چمنش

قاطی شد

:joy::joy::joy::joy::joy:

الان باید م بدم ؟

شوق دیدار تو را دارم نمی آیی چرا ؟
مثل باران ، تند میبارم نمی آیی چرا ؟
خسته ام از درد ، از آهنگ های بیکلام
خسته از آهنگ گیتارم نمی آیی چرا

ا بده

آن همه شوکت و ناموس شهان آخر کار
چند سطریست ک بر صحفه دفتر گذرد

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.