بیایید اینبار دو نقطه بازی 😏😏

بیایید دونقطه بازی کنیم حرف ی هم آزاد شد

یاری…

یاد…

فک کنم باید تنهایی بازی کنم… :sob::sob:

:joy::joy::joy::joy:.

1 Likes

من باهات بازی میکنم :joy:

1 Likes

خب بگوووو

ديار…

دریا.

ریواس…

ریگ…

گیلاس…

سوت…

توسی…

یاسر.

رنگارنگ…

گیره.

هستی…

ید…

دیار.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.