بیاین گند زدم 🙁🙁🙁🤦‍♀️

فدا سرت :joy:

1 Likes

یه لیوان برنج چطور خورد:flushed:

1 Likes

پس بخند و بدار بگذره
من بودم فردا به مادرشوهرم میگفتم وااااای اومدم ثواب کنم طفلیا رو سوزوندم با غذام:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:
بشوخی بگذرونش بیخیال

1 Likes

:grin::grin::grin::grin::grin:

1 Likes

یه لیوان ای یه قاشق برنج:neutral_face:

1 Likes

:joy::joy::joy:سیب زمبنباش خیلی شور بوداا

1 Likes

فدای سرت

1 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes

هیچ پیش میاد خو… جدی نگیر بالا. خودتو اذیت نکن

1 Likes

نخند فردا مادرشوهر همه جا جار میرنه

نوشتی یه لیوان آب یه لیوان برنج:joy::joy::joy:

1 Likes

:joy::joy:هول شدم

1 Likes

میاوردی برا من :joy:

1 Likes

کاش به جا عروس یه کاسه میگرفتم از تو بهتر بود خونه ی من غدا شور درست کردی خونه ی خودت چی به خورد طفل معصوم من میدی باید پسرم طلاقت بده:unamused::unamused::rofl::rofl:

1 Likes

دقیقا :joy::joy::joy::joy:میگه بشوهرم میگه این چه زنی بود گرفتی میبینم لاغر شدیو ال و بل

1 Likes

خب میریخای دور

اقا من چقد هول شدم هر کلمه رو دوبار مینویسم

وای لاعرم شده باشه که بدتر پاره ای شوهر من ۷۴ ۷۶ بود شد۸۳ به زور او رمضون ۸۱ شد:joy:

1 Likes

فک کنم اونوقت اونقدر بالا میاوردی بچتم میومد تو معدت

1 Likes

خب عزیزم وقتی شامو کشیدم و خواستیم بخوریم فهمیدم چجور بشقابارو از زیر دستشون میکشیدم بیرون

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.