بیاین کمکک😭😭

مثلا خم میشم وسیله بردارم درد میکنباید حتما مدل داگی چجوریه باسن میدی عقب
باید اونجوری شم کمرم حالت اسش حفظ شه بعد

2 Likes

منم ۷ماهه این درد و دارم

1 Likes

من یهو که میگیره واسه بلند شدن مثل زن حامله دستمو میزارم تو کمرم تا بلند بشم:pleading_face::pleading_face::pleading_face::pleading_face:اینقدر درد داره

1 Likes

من از نت ورزش گرفتم انجامش میدم بهتر میشم

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.