بیاین چالش😁🙋‍♀️

اون تو رو پاره میکنه
یکی باید خودتو حفظ کنه:face_with_thermometer::grimacing::grimacing:

2 Likes

راس میگیا :neutral_face:
فکر اینشو نکرده بودم :rofl:

2 Likes

:joy::joy::joy::joy:

2 Likes

خطرناک شد :rofl:
شما ادامه بدین من تیر خوردم :rofl:

3 Likes

:sweat_smile::joy::joy::joy:

2 Likes

جان:grin::grin::grin:

2 Likes

جانت سلامت
بیا بریم مسافرت :grin:

2 Likes

بریم مشهد ازامام رضا گله کنم:sob::sob::sob::sob::sob::sob::broken_heart::broken_heart::broken_heart::broken_heart::broken_heart:

2 Likes

دیوونههههه
این کارا چیه
بیا بریم شمال عشق و حال برا انتقالت انگیزه بگیری روحیه ت بهتر شه

2 Likes

اییییی اصلا حس وحال ندارم

2 Likes

بریم تنی ب اب بزنیم حوصلت میاد سرجاش :heart_eyes:

2 Likes

باشه:joy::joy::joy::joy::joy::joy:

2 Likes

جان من حس و حال شمال نداری؟:flushed::flushed::flushed::flushed::flushed:

1 Likes

الان دارم:joy::joy::joy::joy:

1 Likes

وووویییییی ویییییی تو دلبر کی بودی :kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss:

2 Likes

امپوووول .عاقا تو نیا پشیمون شدم :grin::rofl:اگه قول بدی کیک وشیرینی درست کنی میبرمت :grimacing:

2 Likes

فداتم ک

2 Likes

قربونت برم قشنگمممم:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::gift_heart::gift_heart::gift_heart::purple_heart:

2 Likes

خدانکنههههههه

2 Likes

نمیخوام نمیام:face_with_raised_eyebrow::neutral_face::expressionless:

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.