بیاین چالش😁🙋‍♀️

بیاین بگین اگه قرار باشه بایکی ازمامی گپیابریدمسافرت کدومشونوانتخاب میکردین؟ تگش کنین:sweat_smile::raising_hand_woman:

21 Likes

هیچکس

2 Likes

بچها بیاین
@Rahaaa
@ZarZari
@Trnee
@Mehrazin_558901

4 Likes

نمیبرمشون همش میخوان گیر بدن قوانین رو رعایت کن

11 Likes

:joy::joy::joy::woman_facepalming:

1 Likes

@B139663 :heart_eyes:
رها رو هم شاید بردیم فقط باید قول بده یبس بازی در نیاره :joy: @Raha_banoo

5 Likes

چراااا؟؟؟

2 Likes

خخخ خوش بگذره:joy::raising_hand_woman:

2 Likes

@Red_gi_rl بیا عزیزم

1 Likes

خوب عقلم میگه با ادما که نمیشناسم و از نزدیک ندیدم جایی نرم .ترجیح میدم مسافرتا دوتایی با شوهرم برم

3 Likes

نمیدونم:woman_shrugging:t3:

1 Likes

من با @Minaz
@Pamper
@Nilay1400f
دوس دارم برم خیلی ماهن :heart_eyes::orange_heart::yellow_heart::heart:

3 Likes

والا کسی نیس کیو ببرم

1 Likes

چخبوب:raising_hand_woman::grin:

1 Likes

یکیو انتخاب کن خب:sweat_smile::woman_shrugging:

بیا منوببر:joy::woman_facepalming:

حالا واقعی ک نیس من فک کردم الان منو میگی:confused::cry:

3 Likes

مادر خرج میشی ببرمت:joy:

2 Likes

کسی که پایه همه چیز باشه اونجوری مسافرت خوش میگذره :grin::grin:یه چند نفری هستن فقط اینجا

3 Likes

نه دیگه همه خرجام گردن تو:joy::joy::woman_facepalming:

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.