بیاین دور هم باشیم دلم گرفته...

الهی :palms_up_together:t2::palms_up_together:t2::palms_up_together:t2::palms_up_together:t2::palms_up_together:t2::palms_up_together:t2::palms_up_together:t2:

1 Likes

:triumph::triumph::triumph::triumph:

1 Likes

مامانم برنج درست کرد من خورشت که بریم بیرون.این پدرسگ دخترخواهرشوهرمو برداشته اورده .منم گفتم خودتون دوتایی برید.من نمیخوام اینو بیاری.هر جا میرم پشت سرمه.سرجهازیمه

1 Likes

من دلم پره پره

1 Likes

از مادرشوهر من بدتر
که هر روز یه اتیش میندازه توخونمون
همیشه باهم میجنگیم
تازه مامشترکیم:cry:

2 Likes

چراا؟

من ک اصلا حال دلم خوب نمیشه فک کنم دارم افسردگی میگیرم بیخود دوس دارم گریه کنم حالا اینام سربه سرمیزارن

1 Likes

آفرین همه ما این مشکلو داریم

میفهمم من خانوادم با شوهرم خوب نیستن :confused:

1 Likes

منم همینجوررر…دلت پر باشه تو غربت باشی…اوووف در دیوار خونه هم دهن باز کنه بخواد بخوره ادم‌رو

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.