بیاین دغدغه ی روزانتونو کم کنم😛🥰

باشه ادرس لدفا:relieved:

1 Likes

شیراز …والفجر …خیابان والفجر غربی …وایسا برم پایین پلاکمون چند بوووود خاک برسرم نکنن:joy::joy::joy:تازه فهمیدم پلاکمون و بلد نیستم:grin::grin::grin::neutral_face:

1 Likes

ب گشادیسم مبتلا شدی:pleading_face::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes:

2 Likes

:joy::joy::joy:از نوع وخیم …دیگه اخرای خطم🤦:wilted_flower::wine_glass:

از این غذا ها بیستاشو فقط میخورم بقیه هرکار کنم نمیتونم یه لقمه بخورم خیلی بدغذام

1 Likes

دقیقا خودمم

آره والا:grin::grin::grin::grin::smiley::smiley:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.