بیاین دغدغه ی روزانتونو کم کنم😛🥰

11 Likes

انقدر گفتین چی بپزم ک رفتم دنبال راهکار:sweat_smile::sweat_smile:

2 Likes

دستت درد نکنه

1 Likes

@Shaghayegh بیا بدردت میخوره:joy:

نوش جان:kissing_heart::sweat_smile::joy:

چه باحال:grin::grin:
من زیادنگفتم فقط دوسه بار:joy:

2 Likes

کله گنجشکی چیه؟

1 Likes

کوفته قلقلی خودمون

1 Likes

اوههههه دو سه بار گفتی هنوزم میگی زیاد نگفتم:angry::joy::joy::joy:

1 Likes

آهان ممنون

1 Likes

حالا که فکر و خیال غذا نداریم چیکار کرد:grimacing::grin::grin::joy::joy::joy:

چی نفهمیدم:grin::grin:

1 Likes

میدونستم چی بپزم ولی میخواستم جدیدتر باشه میگفتم تهشم خودم پیدا میکردم :joy:
اینهمه مدت اینجام البته چندساله هستم اک قبلیمو پاکیدم و الا الان یه ستاره بودم حتما
درکل نگفتم همون دوسه بار تهشم گفتم یچی پیدامیکردم خودم :crazy_face::joy:

1 Likes

میگم حالا دیگه به این که غذا چی بپزم فکر نمی‌کنیم با این همه گزینه بیکار چیکار کنیم:grin::joy:

1 Likes

تامامی گپ هس بیکاری چرا:grin::sweat_smile:

1 Likes

دستت درد نکنه

1 Likes

راحت شدینا خدا منو براتون نگه داره:sweat_smile::rofl::rofl::rofl::stuck_out_tongue_closed_eyes:

1 Likes

چی بپزم؟!؟!:joy::joy:

1 Likes

بله عزیزم البته به قول شوهرم من اشپزخونم فقط پنجشنبه ها فعاله وهرازگاهی جمعه ها

1 Likes

:joy::joy::joy::joy:خدا حفظت کنه پاشی بیای درستشون هم کن ممنون میشم:v::teddy_bear::crazy_face:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.