بیاین دربارم حدس بزنین😂

آرررررمان :rofl::rofl::rofl::rofl:

1 Likes

همه گیر دادن به آرمان منم میگم آرمان

1 Likes

بیخیال شید تروخدا:rofl::rofl::rofl:

1 Likes

تا آرمانو نگیریم آروم نمیگیگیریم

البته برای تو می‌خوایم بگیریم :ghost::grin::wink::wink:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy:

1 Likes

از بس خری:expressionless::joy:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.