بیاین جنسیت حدس بزنید


سونوی دوستمه
ممنون میشم حدس بزنین چیه
ان تی بهش نگفته چیزی

3 Likes

@Mahoor63
@Maryamgoli1370

پسره

دکتر بهت چی گفت

واقعا؟
مطمئنین؟

مال دوستمه
چیزی نگفتن بهش

ن عزیزم مطمعن مطمعن نیسم ک از عکس‌حدس زدم

عزیزم🥰پسر

1 Likes

اهان
من خودم حدسم براش دختره
من که ازعکس متوجه نمیشم
ازویارش حدس میزنم دخترباشه

من تو تعیین جنسیت خوب نیستم :sweat_smile:

ن پسره عزیزم
حدس‌من اینه

عه پس اشتباه تگت کردم🤭

1 Likes

ان شاالله که هر چی دلش میخواد باشه ولی به پسر میخوره :heart_eyes::heart_eyes:

1 Likes

ممنون میگم بهش
یک دختر داره این دومیشه

بسلامتی
ایشالا سالم باشه‌ و صالح

1 Likes

براش فرقی نداره
مبگه پسرباشه شوهرش خوشحال میشه
دختر باشه دخترش خوشحال میشه

1 Likes

اره من‌همه چیو جواب میدم ولی تعیین جنسیت از روعکس سونو رو شرمندم :grin::grin::grin:

1 Likes

من که دخترم فهمید پسره یکساعت گریه میکرد :smile::smile::smile::smile::smile:

خب ببین سونوش خوبه؟
عدد ان تیش نوشته حداکثرطبیعی یعنی چی

1 Likes

الهی یعنی اجی میخواست؟

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.