بیاین بی بی چکمو ببینین

خط تبخیر خودم میبینم ک اون وسط هست
بعد از خط تبخیر رومیگم

1 Likes

چرا پس خط cاون‌گوشه افتاده به نظرم یکی دیگه با مارک دیگه بزن

این خرابه یکی دیگه بزن

نه خراب نیست گلم

1 Likes

کلن خط cوtگوشه میفته این مارک

من یه هاله پاینش دیدم

مرسی از حرفت اجی:kissing_heart:

مامانم میگه هاله میبینم

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.