بیاین بگین چقدر دوستم دارین 🥰😜

گپ ازاده از هر دری حرف بزنیم
منم باهاتون اشنا بشم
البته فک کنم خیلیاتونو بشناسم :grin::smiling_imp:

7 Likes

صفر ریال دوست دارم چون نمی شناسمت:joy:

2 Likes

خب تو گپا هم منو ندیدی:slightly_frowning_face::slightly_frowning_face:
من امروز صبح گپتو داشتم مبخوندم همون که واسه نی نیت غذا میخواستی درست کنی

1 Likes

اره دقیقا :joy: گپ هات چندتا رو دیدم ک با یکی بچه ها شوخی زیر پتویی میکردین :joy:

1 Likes

@u687714
@Zrim77
شمارو خیلی دوس دارم :grin:بیاین بگین چقد دوسم دارین افرین :smiling_imp::rofl::rofl:

:smiling_imp::smiling_imp::rofl::rofl:افرین پس میشناسی و دوسمم داری :smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::laughing::laughing::laughing::laughing::laughing::laughing::laughing::laughing:

من فقط دراین حد میشناسمت که همرو میبری زیر پتوت:joy::joy::joy:

2 Likes

اخه زمستونو میگم سردتون نشه :rofl:

1 Likes

خیلی دوست مخصوصا پروفت عااالیه:heart_eyes::sweat_smile::ok_hand:
ماشاءالله گوللله نمکی:wink:

2 Likes

باحالی

خیلی ممنون :grin::grin:اینجوری میگین من اصلا دستو پام میلرزه :rofl::rofl:

1 Likes

فداتبشم که اینقد نگرانی:joy::joy::joy:

میدونم:sunglasses::sunglasses::rofl::rofl::rofl::kissing_heart::kissing_heart:

2 Likes

من حقیقتا روت چشم دارم جلو من میای حجاب داشته باش:grin::grin:

1 Likes

خدانکنه:rofl::rofl:
کلا دل مهربونی دارم

سقف نریزه رو سرت یوقت :joy:

:sunglasses::sunglasses::sunglasses:نه من بی حجاب دوس دارم :smiling_imp:

حالا زیر پتو چخبره؟؟:joy::joy:

1 Likes

من نشستم پشت بوم:sunglasses::sunglasses::rofl::rofl:

1 Likes

اخ شیطون هوس جهنم کردی:rofl::rofl::rofl:
:smiling_imp::smiling_imp:بیا میفهمی سورپرایزه

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.