بیاین بگین امکان اینکه بچه سر راهی یا پرورشگاهی باشم هست?😬😟

اره منم مامان بابام و داداشم ب هستن و من o
شوهرممم همشون aو اون o

من شوهرم بچه هام +oهستیم بعضی وقت ها میشه که اعضای خانواده با هم فرق داشته باشن

1 Likes

خواهش میکنم عزیزم :joy:

1 Likes

شاید:rofl::rofl::rofl:

اره خوب شد فهمیدم:rofl::rofl:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy:

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.