بیاین براتون چالش مالشی اوردم بفرستین برای اقایی😬😬🤪🤪

پریودی یا زخمه :joy:

1 Likes

:frowning::frowning::frowning::frowning::frowning:

2 Likes

از تنهایی لذت ببر

2 Likes

بگو زهره جونم:joy::frowning::neutral_face:

2 Likes

دوباره بگو خب مگ چی میشه:joy::joy::joy::joy:

2 Likes

:grimacing::grimacing::grimacing::grimacing::grimacing:

1 Likes

بگو بزار کیف کنه اونم دیگ نامرد

2 Likes

من ک از خجالت میمیرم اینارو بفرستم :weary:

2 Likes

پریودم:expressionless:

2 Likes

خجالت داره اخه.بفرس.چت کردن سکسی خیلی باحاله :stuck_out_tongue_winking_eye:

2 Likes

نگهدار خوب شدی:stuck_out_tongue_winking_eye::grimacing::joy:

2 Likes

من گفتم ولی شارژ نکرد :smiley:

2 Likes

باطری منکه خرابه دائم تو شارژرم:joy:

6 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

1 Likes

اوهوووم :rose::rose:

1 Likes

بنده هم یک عدد زخمی هستم شارژر طفلی خوابید:joy::joy:

2 Likes

بله باردارم ولی تعطیلیم:joy::joy:

2 Likes

خخخخ نمیبرم

1 Likes

چرا 🥲🥲🥲

1 Likes

۳تا بچه داری فک کنم چطوری دائم تو شارژی :joy::joy::joy::joy:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.