بیاین براتون چالش مالشی اوردم بفرستین برای اقایی😬😬🤪🤪

#چالش 1

آقایی
طَعم تنت چه طَعمیه؟هوم؟

بعد از تعجب و پاسخ همسری
بگید:point_down:

اینقَدر خُوشمَزَست😝

سیر نِمیشمَ مَن اَزَش:yum:
چُون که خیلی خواستنیه
مثل تموم لحظه های باتو بودنم
میگم امشب دلم با تو بودن را خواست:stuck_out_tongue_closed_eyes::yum:

البته اصلش که خبر داری امشبه دیگه:see_no_evil:اون قبلیا حساب نیس:yum::sweat_drops::sweat_drops::sweat_drops:

#چالش 2

بهش پبام بدین که

من دارم بی شارژ میشم کاش میشد منو با شارژرت شارژ میکردی:wink:
آخه فردا جمعه اس
شارژر قویی داری من عاشقشمم:grin:

12 Likes

بفرستین جوابارم بگیم:grin::crazy_face:

سینگل فور اور :sunglasses:

3 Likes

تا ۹ ماه شارژ رو نگه ندارن صلوات :joy::joy::joy:

8 Likes

جا شارژری زخمه

9 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl::drooling_face::joy::eggplant:

2 Likes

شارژر تنبله :smiley::smiley::smiley::smiley:

5 Likes

جواباااا فقط :rofl::rofl::rofl::rofl:

5 Likes

چند روزی شارژر پبشم نیست حالا حالاها هم نمیاد

7 Likes

:grin::grin::grin:

:grin::grin::grin:

3 Likes

من این پیام رو بدم سریع زنگ میزنه کی اینا رو یادت داده:rofl::rofl::rofl::rofl:

8 Likes

شارژر ظهریه شارژم کردو رفت سرکار:neutral_face::joy:

12 Likes

کوفت:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

3 Likes

:joy::joy::joy:بسکی هولن این شارژرا

4 Likes

:rofl::rofl::rofl: زودی تحریک میشن

3 Likes

به دلیل مسدود بودن جا شارژری :expressionless: نمیشه پیام داد :rofl:

7 Likes

:grin::grin::grin::grin::grin:

3 Likes

ایییی کی میره این همه راهو

خودش میاد قشننننننگگگگگ شارژم میکنه چرا من بهش پیام بدم :nerd_face:

5 Likes

لذت ببر از سینگلیت عزیزم:crazy_face::joy:

1 Likes

بارداری:neutral_face:
منم هستم ولی میدم خیلی عادی مثل قبلا:joy::neutral_face:

5 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.