بیاین بخندین🤣🤣🤣🤣

دیروز خونه ی خالم بودیم خالم‌گفت من دوز دوم واکسن نزدم .مامانم گفت اگه نزنی یارانت قطع میشه.شوهر خالم ۵دقیقخ ایی یه بار میگفت صبح حتما بریا .صبح زود بیدارت میکنم برو.یعنی صدبار گفت.خالم‌عصبانی شد داد زد سرش گفت باشه میرم.اگه یارانم‌قطع شد نگران نباش من ماهی ۴۵تومن میدم‌بهت.
وااای من غش کرده بودم‌ از خنده

2 Likes

آخی بچه رو بیدار کردی:heart::rofl:

2 Likes

جوک هات سی خودت خوبن هیچی نمی فهمم ازش:no_mouth:

فدات

ترکیدم:rofl::rofl::rofl:این واقعیه یا جوکه

2 Likes

بخدا واقعیه

1 Likes

:open_mouth::open_mouth::open_mouth::open_mouth::open_mouth::open_mouth:ریدم از تعجب
:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:
پولکی ها

1 Likes

پیره مرده‌فکر‌میکنه یارانه چقدر کمکشون

1 Likes

ها:rofl::rofl::rofl::rofl:نه اینکه خودم زیاد به پول اهمیت نمی دم اینجوری فکر کردم:rofl::rofl::rofl::rofl:

1 Likes

خیلی خوب بود :joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes

بیگ لایک:+1::heart:

2 Likes

فقط اهل دلاش میدونن:joy::joy::joy:

2 Likes

که یه مرد خوش هیکل هم باهاشونه

2 Likes

الان میخاستم به دخترم بگم‌جلوتو نگاه کن گعفتم شیرتو نگاه کن.
بنظر شما چرا این حرفو زدم

1 Likes

نه نه فقط دختر:joy::joy:

2 Likes

خیلی باحال بود :fire:
قیافه من وقتی داشتم میخوندم:neutral_face:چرا آخه با اینکه خنده دار بود ولی بازم این بودم:neutral_face:

1 Likes

پیش میاد:sneezing_face::sneezing_face::sneezing_face::sneezing_face:

خودمم فقط یه لبخند ملییح زدم:rofl:

1 Likes

جالبه:smiley:

1 Likes

خیلی با حال بودن مرسی:sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.