بیاین ببینیداین موجودترسناک پیداشده چیه

اره والله درد نمیکشم حداقل

1 Likes

الکیه بابا برو ببین تو ویکی پدیا اصلا چنین چیزی تو واقعیت هست اینا زاده فکر بشره و واقعیت ندارن
الاندسشویی دارم چطور برم:sob::sob:

1 Likes

منم ندیدم دوباره میشه بزاری؟؟پرچم کردن چ جوریه؟؟

2 Likes

نه گلم فیلم نمیبینم واقعیت جون مادرم گلم مگه من جون مادرم از سراه اوردم

2 Likes

باور نکنید بابا این خوزعولاتو:unamused:

1 Likes

ینی چی مگ میشه گرگینه.گرگینه ها خیلی قوین مگ میشه ماشین بزنه بهشون فوری بمیرن.

2 Likes

امروز فردا خون اشامم میاد.:joy::joy:اینو بگم خوش اشام اومد من ک خون اشام میشم گفته باشم:joy:

حرفاش درسته

1 Likes

هیچی عزیزم ،نترس

جدی؟
لینکشو بفرست اجی خو

2 Likes

نمیترسم که :joy:
:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

1 Likes

حیح چیقده خوب میشه اگه واقعا هس باشع:joy:

1 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

2 Likes

فرض کن سره کارت گذاشتم .

2 Likes

:joy::joy::joy: اوهوم میدونم
ولی اگه کسیو سراغ داری بگو برم بگم موخوام بشم خون آشام:joy:

1 Likes

نه سراغ ندارم .
شبت بخیر

2 Likes

:sparkles::sparkles::sparkles::sparkles:

1 Likes

:sparkles::sparkles::sparkles::sparkles::sparkles::sparkles::sparkles:

1 Likes

:sparkles::sparkles::sparkles::sparkles::sparkles::sparkles:

1 Likes

:jack_o_lantern::jack_o_lantern::jack_o_lantern::jack_o_lantern:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.