بیاین باهم صحبت کنیم😄🤗

هنوز سرحال نیومدم یه دور دیگه باس بدی

1 Likes

نه نمیدم دیگه اول 200 منوبده:face_with_raised_eyebrow::joy:

1 Likes

سلام برنامم
صبحانه زدیم
کله پاچه بار گذاشتم
ناهار خوردیمو زدیم بیرون
بیرون گردی
عشق بازی با بارون
توله یا همون پنیرک خریدم از بازار ی دمی گذاشتمو
باز زدیم بیرون تو اوج بارون
تموم یخچالمو پاک کردم ظرفامو شستمو چای دم کردم

1 Likes

ای جانم :heart_eyes::heart_eyes:
خوشی هاتون روزافزون وپایدار:heart_eyes:

1 Likes

فدات عزیز دلی:heart::heart_eyes::kissing_heart:

1 Likes

اره دقیقا :joy_cat::joy_cat::joy_cat::joy_cat::joy_cat::joy_cat:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.