بیاین اینجا..

دلم خیلییییی گرفته گفتم یکم باشماها حرف بزنم شاید بهتر شم ((:
چخبر چیکارا میکنید

14 Likes

منم مثل تو
آهنگ گوش ميدم

1 Likes

منم دلم گرفته الان خواستم گپ بزنم دیدم تو زدی
دارم آهنگ گوش میدم:sob:

2 Likes

من دیگه از آهنگم زده شدم از بس گوش دادم هر کدومشون می‌برنت ب ی خاطره

1 Likes

دلتنگم یکی منو آروم کنه:sob::joy::joy:

1 Likes

منم همینطور.

نشستم موندم چیکار کنم

2 Likes

تو چرا؟ :((

1 Likes

دلتنگ کی

1 Likes

دقيقا
من امروز با آهنگ شاد هم گريم گرفت

1 Likes

وای چ امشب همه دلگیرن

1 Likes

من نشستم دارم موهام که ریخته رو نگاه میکنم
الانم در مورد ویروس زامبی تو چین خوندم استرس زیادی گرفتم
حالا خودم میگفتم شایعه س ولی الان ترس افتاده به جونم

3 Likes

هیی خودمم نمی دونم:pensive:
یهو دلم گرفت
منی که هیچ وقت آهنگ گوش نمی کردم الان هجوم بردم بهش

1 Likes

شایعه زیاده باور نکن تا از منبع معتبر ندیدی
موهات چرا ریخته ؟

1 Likes

نمی دونم:pensive::pensive:
حس میکنم خیلی تنهام

1 Likes

اهوم خیلی:expressionless: چه شب مزخرفیه زودتر صبح بشه فقط

1 Likes

:sob::sob::sob::sob:

1 Likes

منم.

1 Likes

دلم یه همدم میخواد
باهاش حرف بزنم گریه کنم
خودمم نمی دونم چرا

1 Likes

هرروز مزخرف تر از روز قبل🥲

2 Likes

وووی گفتن اولشه
خ از اخبارو بعدا تو منابع معتبر میگن
نمیدونم …از وقتی کرونا گرفته موهام میریزه خیلیییی

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.