بیاین اسم بازی 😎حال میده

سلام سلام .
اسم بازی هیچ قانون خاصی نداره فقط اینکه شماباحرف اخر اسم اسم میگین ولی اگه من دختر گفتم شما پسر میگی و بعدی دختر و تا اخر
هستین
شیما

1 Likes

ارش.

1 Likes

شادی

1 Likes

یاسمن

1 Likes

ندا…

1 Likes

امنه

1 Likes

نه دیگه باید پسر میگفتی :joy:

1 Likes

پسر پسر :joy::joy:بابا یکی درمیون دختر پسر بگین:joy::joy:

نادر

1 Likes

رعنا

ارمان

1 Likes

امین

1 Likes

نه نه :joy::yum:الان باید دختر میگفتی

یکی در میون دختر پسر . قبلی پسر بگه شما دختر بگو ،دختر بگه شما پسر بگو

درست گفتم. نتم ضعیفه دیر میاد پیامم

1 Likes

نهال

1 Likes

الان من ل اسم پسر از کجام بیارم :joy::expressionless::expressionless::expressionless::no_mouth:

باید سخت باشه دیگه :joy::joy::joy:
لهراسب

1 Likes

باشه بیا بقیش:smiley::smiley:

وای اره راست میگیا :joy:
از کجا اوردی .شاید تا صبحم نمیرسید ب ذهنم :joy:

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.