بیاین از کارای بامزه وخنده دار بچه هاتون بگید

جونت سلامت عزیزم:heart:

1 Likes

:heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart:

1 Likes

وای پسر منم یبار پوشکش رو عوض کردم و رفت دور بازیش
۱۰دقیقه هنوز نشده بود دیدم ساکته:expressionless:
رفتم سراغش دیدم از پشت پوشکش دست برده داخل و دوتا دستش رو پی پی ای کرده و مالیده به سر و صورت و اسباب بازیا و …
نگاش ک میکردم نمیدونستم بخندم یا گریه کنم:rofl::rofl::rofl::rofl:

5 Likes

وییییی:joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes

وااااای :tired_face::tired_face::tired_face::tired_face:
خیلی صحنه بدیه:grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes:

2 Likes

بیشتر استرس داشتم نخورده باشه:expressionless:
آخرشم نفهمیدم خورده یانه:expressionless:

2 Likes

:tired_face::tired_face::tired_face::tired_face::tired_face::tired_face::tired_face:

2 Likes

پسر خواهرشوهرمن دست کرده بود تو پوشکش یک عااالمه مالیده بود رو دیوار :joy::joy::joy:

2 Likes

آخ آخ:grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes:

2 Likes

خاهرزادمم بچع بوده پی پی کرده اورده داده مامانش خورده. اونم میگه فک کردم شکلاته سریع خوردمش… رهنش زخم بود تا چندمدت :sweat_smile:

3 Likes

ای وااااای:confounded::confounded::confounded:
بیچاره:grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes:

2 Likes

:grimacing::grimacing::woozy_face::woozy_face:

2 Likes

:heart::heart::heart::heart:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:اخیییی

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.