بیاین از سوتی هاتون بگین🤩

:joy::joy::joy::joy::joy::joy:

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::ok_hand:

1 Likes

:grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes:

این خاطره که دارم میگم برمیگرده به تقریباً یه هفته پیش سر سفره نشسته بودیم مهمونم داشتیم هم عمه ام بود هم عموم من داشتم برای مدرسه تعریف می کردم که چه اتفاق تو کلاس آنلاین افتاده بعد
ما وقتی یه چیزی را نمی بینیم اصطلاحاً بهش
میگیم( کو) بعد گفتم خانم یه عکس داخل گروه فرستاده بود و بچه ها میگفتن نیست
چون اینترنت ضعیف بود نیومده بود
بچه ها مینوشتم کو کو کو
بعد وقتی ما یه چیزی رو نمی ببنیم بهش میگیم(نی) یعنی نیستش
حالا من سر سفره هی میگفتم بچه ها میگفتن
کو نی کو نی کو نی #### درنهایت دیدم همه با دهن باز منو نگاه میکنن و بعد افتادن رو خنده تا کو+نی
تبدیل شده بوده به کونی:grimacing::grimacing::grimacing::grimacing:

7 Likes

۷سال پیش سرسفره باد در کردم کسی نفهمید جز پسر عموم اونم عادت داره بلند همه چی بگه
گفت بزن دست قشنگه رو
اب شدم رفتم زمین البته اون موقع۹ سالم بود

4 Likes

یکبارم پسر عموم اومد خونه دم در یکم بهمون سبزی بده و بره از سرزمین چیده بود منم ۱۰ سالم بود
رفتم ازش گرفتمش:tired_face:
بعد گفت بفرما بعد بوسمم کرد:grimacing::grimacing::grimacing::grimacing:
منم از این چیزا بدم مییومد و به سن تکلیف رسیده بودم
زدم محکم تو گوششش
با گریه اومدم تو خونه:grimacing::grimacing::grimacing::grimacing::sob:

6 Likes

عاشقتونما :joy::sweat_smile:
@Holo_shirin

3 Likes

۱۰ روز پیشم یر کلاس انلاین میکروفن باز بود
ازم سوال پرسید
یادم رفت خاموشش کنم
بعد گفتم هووووووف خدارو شکر این معلم اَن توسری
از صحفه فلان نپرسید و بعد گفتم جینگیلی جینگیل جیجینگیل:grimacing:
بعد خانم گفت نادیا جان میکروفن را خاموش کن
:sob::sob::sob::sob::sob::sob:

9 Likes

:joy::joy::joy::joy:

2 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy:

2 Likes

:grin::joy::joy::joy::joy::joy:این جوک بودا

1 Likes

جررررر:joy::joy::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

2 Likes

تو فک کن جوکه:grin::grin::grin::grin::grin::grin:

1 Likes

:joy::joy::joy:ایول پس چه خاطره اشنایی

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.