بیاین از سوتی هاتون بگین🤩

وای یه بارم داشتیم با خواارشوهرمو پدرشوهرم‌خونه ی مادربزرگشونو تمیز میکردیم‌واسه مراسم سالگردش.
موش پیدا کردیم.رفت قائم شد.
همگی نشستیم سر سفره پدرشوهرم گفت بیایید پیداش کردم.همه رفتن تو اتاق درو بستن.من گفتم نمیام‌منکه نمی‌ترسم. دنبال پدرشوهرم رفتم برگشت موش دستش بود منو میگی فرار کردم سمت اتاق در میزدم‌محکم‌میگفتم‌ مریم تروخدا درو باز کن…
قیافه ی من:cold_sweat::cold_sweat::cold_sweat::cold_sweat:قیافه ی موشه:blush::blush::blush::blush::blush:قیافه ی بقیه:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

12 Likes

آره بخدا

1 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy: صحنه سازی کردم کلی خندیدم

3 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy: فقط جواب داییت

2 Likes

مثلا از مت دفاع کرد

2 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:

2 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:وااااااااای چه دایی خوبی جر خوردمممممممم

4 Likes

یه بارم با زن داییم و پسر داییم که ۳سالش بود خواب بودیم تنها.پسر داییم‌گفت جیش دارم‌ماام ترسیدیم بریم‌حیاط.بری نوشابه آوردیم دودولشو کردیم تو بطری گفتیم جیش کن.حین‌جیش‌کردن دولش بلند شد.گیر کرد درنمیومد. وااای یه ربع موندیگ‌ته خوابید.
چقدرررر خندیدیم الان ۱۵سالشه مسر داییم.میگم‌کاش مثل الان گوشی‌های خوب بود فیلم‌میگرفتیم

12 Likes

آره خیلی پایست

2 Likes

یبار خونه پدر شوهرم. من بودم و مادر شوهر و شوهرم … شوهرم هی کف پام قلقلک میداد منم شدید قلقلکی .یهو یکی در رفت فوری شوهرمو زدم گفتم بی تربیت بعد گفت اره آره من بودم :joy::joy::joy::joy::joy::joy:جر خوردم از خنده :joy::joy::joy::joy:

11 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy: وای دد

2 Likes

واااای خیلی خوب بود.
خداروشکر تو این‌موضوع سربلندم

2 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:چکارایی میکنی

2 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy:

2 Likes

رفته بودیم‌ شام غریبان خونه ی همسایه.تا نشستیم‌پسر خواهرشوهرم‌گفت زارت.ماام به رومون نیاوردیم به خواهرشوهرم‌گفتم‌بخدا اینا فکر کردن‌کار ماست
بعدم‌ چراقارو خاموش کردن شمع آوردن.پاشد رقصید گفت تولد تولد تولدت مبارک.
کم مونده بود بیرونمون‌ کنن

12 Likes

حالا بزار یادم‌بیاد

3 Likes

مدرسه میرفتم موهامو رنگ مشکی کردم.نشسته بودم‌پیشه پنجره باد می‌خورد بهم بوی اکسیدان میپیجید توی کلاس دوستام که می‌دونستن برمی‌گشتند نگاه میکردن.منم پیگفتم آه آه چه بوی بدی میاد کی چس داده

9 Likes

بابام عاشق #مامانمه:grin:
جوری ک ازبعدعروسی تاحالا ی شبم جداازمامانم #نخوابیده:stuck_out_tongue_winking_eye:

ولی بعد۲۵سال زندگی مشترک نمیدونم سرچی #دعوای خیلی بدی کردن و دوروز باهم #قهربودن:scream:

دیشب بابام برای اینکه آشتی کنه هرچی ظرف کثیف بودشست وباکلی منت کشی با #مامانم_آشتی کرد:woozy_face:
که یهو نصف شب #صدای_جیغ وداد مامانم ازاتاق بلند شد

مامان بیچارم نصف شب رفته آب بخوره دیده بابام کل #سرویس_تفلونا با سیم ظرف شویی سفیدبرفی کرده:triumph:

دیگه باهمون قابلمه ها بابامو ازخونه بیرون کرد:confused:

10 Likes

یا ایزد منان :joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes

ارهههه منم فک کردم خاطرس
@khatere
:rofl::rofl::rofl:

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.