بیاین از خاطرات خواستگاری تون بگید😁

نونت تو روغن میشد اگه میگرفتیش :rofl::rofl::rofl:
اما خب مال مفت خورده هار شده دختر بازی می‌کنه:unamused::cactus:

2 Likes

وااااای :joy:

2 Likes

شوهرمن میدونست چیه ولی نمیدونست موقع پریودی نمیشه نمازخوند :grin: تعجب کرده بود

1 Likes

:joy::joy::joy:شوهر من نمیدونه نماز چیه

1 Likes

شوهرمنم تواون خانواده مذهبیییی نمازنمیخونه :joy:
مادرشوهرم از چشم من میبینه. میگه به طن افتاده اینجور شده :grimacing: :face_with_monocle:
آخر یه بار گفتم چطور دخترت به دومادت افتاد نمازشو ول نکرد. پسرتم همونجور تربیت میکردی
بعدشم انقد به بدبخت گیرمیدادی مجبور بوده جلوت الکی نمازبخونه. خب به چه درد میخوره

1 Likes

خوب گفتی :joy::joy::joy:

1 Likes

والا :joy:

1 Likes

خاطره و سوتی خواستگاری فقط :rofl::rofl:

1 Likes

وااااای خیلی خوب بود :rofl::rofl::rofl:

1 Likes

نه بابا ماهم دوست بودیم از این کارا نکردیم ولی عکس سلفی گرفتیم :rofl:هنوزم دارم عکسه رو

1 Likes

:grin::grin::grin::grin::grin::grin::grin:

1 Likes

جووون چ خوبه:grin:

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.