بیاین از خاطرات خنده دار با دوست پسرتون بگین

چقد خووووب:joy::joy::joy::joy:

1 Likes

اخه چه با نمک:heart_eyes::heart_eyes:

1 Likes

اره خیلی خوب بود حیف شد :innocent:

هوممم خیلی زیاد

1 Likes

ما خیلی خاطره های خنده دار داریم:grin::grin:

یبار که تو آشپزخونه بودیم گفت سس میدی بهم… گفتم کجاس گفت تو کابینت منم تمام کابینتا وایسادم گشتن آخر خواهرش گفت داره سرکارت میزاره:expressionless:

2 Likes

یبارم خانوادگی رفته بودیم پارک کلی وسیله سنگین تو دستم جا داد
هندونه هم یه سر پلاستیک بزور تو دستم جا کرد یه سرش خودش گرفت
و باز هم خواهرش به دادم رسید بهش چشم غره رفت :joy:

:joy::joy::joy::joy::joy:

حال اومدین قشنگ:joy::joy::joy:

1 Likes

:expressionless::joy::joy::joy:

1 Likes

اره تمیز شدیم :joy::joy::joy:

1 Likes

اهاا باحال بوده:rofl:
همیشه سالم باشه

اهااا منم اینجوری دوست دارم:star_struck::rofl:

1 Likes

خخخخخو:joy::joy::joy::joy:

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.