بیاین از خاطرات خنده دار با دوست پسرتون بگین

اقا من سر یچیزی باهاش قهر کردم اومد من محکم بگیره ک از پیشش نرم محکم افتادم رو سینه ش
اینم آسم داشت نفسش کلا گرفت:neutral_face:انقد ترسیدمممم
دیگه اونجا قهرم یادم رفت:joy::joy::joy::joy:

11 Likes

چه باحال :sweat_smile:

1 Likes

:joy_cat::joy:با چشای اشک بار میگفتم خوبی
:joy_cat:

2 Likes

:joy::joy::joy: بنده خدا

میشه اینجا یه سوال بی ربط بپرسم :grimacing:

اره بپرس

1 Likes

گوشیت چیه

1 Likes

شیائومی نداشتم:face_with_raised_eyebrow:

2 Likes

اها باشه:cry::joy:

1 Likes

من دوس پسرنداشتم هیچ وقت
ولی دوستام داشتن اینقد ازشون تعریف میکرد دل من آب میفتاد:pleading_face::joy::joy::joy::joy:

2 Likes

من هیچوقت نداشتم عزیزم

2 Likes

من دوبس پسر نداشتم تا حالا وگرنه تعریف میکردم:joy:

2 Likes

افلین:joy:

1 Likes

من فقط باشوهرم مدتی 2سالوخورده برااشنایی بیشتردوست بودیم
یبارازدستش ناراحت بودم بعدوقتی من ناراحتم خیلی اوضاع روحیش تغییرمیکنه وتمرکزش ازبین میره
بعدرفت پس گردن باباشوبزنه زدخراب کرد:joy:

1 Likes

دوست پسر نداشتم :no_mouth:

1 Likes

یبار باهم رفتیم کوه ، یه رودخونه کوچولو داشت غذا خوردیم و داشتیم راه میرفتیم کنار رودخونه و شوخی میکردیم که هی میگفت پرتت میکنم تو آب هااا، منم میخواستم فقد کرم بریزم گفتم میپرم بغلت پرت میشیم باهم تو آب
گفت بپر ، منم رفتم جلوتر و با سرعت خودمو انداختم تو بغلش پاهام دور کمرش
باهم پرت شدیم تو آب :joy::joy::joy: خیس خیس انقد خندیدیم که نگوووو من خودم باورم نمیشد از قصد پرتم کنه تو آب :grin::grin::grin:

5 Likes

تو همون دلبر_ک_جان_فرسود_ازش تو نی نی سایتی؟ چون پروف اونم همین عکسه؟

منم :grin:

1 Likes

:grin::grin::grin::kissing_heart:

1 Likes

نچ من نیستم

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.