بیاین از خاطرات بچگیتون بگین 😂😁😍

:joy::joy::joy::joy::joy: مامانا همینجورین

1 Likes

من بچه بودم از الان لپام گنده تر بود.همسایمون ی پسر جوون داشت چنان منو گاز میگرفت اشکم در میومد :expressionless: همیشه ازش فراری بودم بعدشم ک رفت خارج راحت شدم :grin:

1 Likes

:grin::grin::grin::grin::grin:

یادمه بچه بودم پسرعموم خیلی دوسداشتم رفت سربازی کچل کرد اومد دیگه بدم ازش اومد :joy: هر چ میگفتن این همونه میگفتم نهههه من همون قبلی میخام :joy:

1 Likes

بچه بودیم دیگه:neutral_face::joy::joy:🤦بچه دختر داییم دو سالشه اونروز نشسته بود داشت تلاش میکرد ته مگس کشو بکنه اونجاش به دختر داییم گفتم حواست باشه از الان خودشو به باد نده🤦:neutral_face::joy:

1 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes

انقدر سخت بود همه دوستام باهاش حرف میزدن من یه گوشه فقط نگاه میکردم:laughing:

1 Likes

:grin::grin::grin::grin::grin:

1 Likes

من پدر بابامو در اوردم سیبلش رو کندم پریدم رو شکمش عمه ام زنگ زده بوده گفته چطوره بابام گفته شر شر:sunglasses::joy::joy::joy:

1 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes

بچه ساده ای بودی :joy::joy::joy:

1 Likes

ولی الان ارومم تعجب میکنم که انقدر شر بودم:thinking::joy:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.