بیاید یکم گپ بزنیم باهم دیگه

سلام خانوما خوبید من الان خونه مادر شوهرمم شوهرم شب کاره و باردارم ده هفته هستم و راهم دوره مامانم اومد یه هفته پیشم موند و رفت این یه هفته اندازه یه عروسی خوشحال بودم و الان که رفت دلم براش تنگ شده شمل در چه حالید عین من بگید دراز هم کشیدم تو جام

5 Likes

منم میترسم نمیتونم بخوابم:no_mouth:

1 Likes

چرا؟؟

1 Likes

سلام منم گاهی که شوهرم شبکاره میرم خونه مادرشوهرم اما خب سخته راحت نیستم . منتظرم زایمان کنم دیگه نرم اونجا

1 Likes

از چی میترسی؟

1 Likes

برنامه زندگی پس از زندگی رو دیدم
ترسم گرفته :no_mouth::walking_woman:t2::walking_woman:t2::walking_woman:t2::walking_woman:t2::walking_woman:t2:
@Taraneh_tanha

نبین خب این چیزارو
تنهایی مگه؟

1 Likes

آخه اون اولش نترسیده بودم خیلیم خوشم اومده بود
الان اینجور شدم :expressionless: آنابل دیده بودم نمیترسیدم…
نه نمی بینم دیگه بابا غلط کردم این یبارم دیدم:cold_face:
نه تنها نیستم ولی همه خوابن :face_with_head_bandage::walking_woman:t2::walking_woman:t2:

بهش فکر نکن .صلوات بفرست بخواب

1 Likes

باشه قشنگم سعی میکنم …

1 Likes

منم مثل خودت دلتنگم، دلتنگ خانوادم، شما خوبه خانواده همسرت نزدیکت هست، من هیچکی نزدیکم نیست:slightly_smiling_face:

1 Likes

اعصابم خرابه ازدست خواهرشوهرمو شوعرم عصبی ام دلم برا خودم میسوزه بشدتت:sleepy::sleepy::sleepy:

تنهایی

1 Likes

اره بخدا سخته من زایمان کنم بازم مجبورم بیام

خیلی بده چجوری تحمل میکنی عزیزم من مادر بزرگمم اینجاس ولی متاسفانه کورنا گرفتن خیلی دلم می خواد برم خونشون

1 Likes

چرا گلم چیشده؟

شوهرم شبا خونه نیست سرکاره خواهرشوهرمم خونه مامانش بود لهش اس دادم سلام خوبی شب میای پیش منو فلان اینا من تنهاایی میترسم گفتهنه من شب پیش مامانم نخوابم میترسم یکی توشکمش داره یکیم زاییده منم پیام دادم ب شوهرم گفتم شوهرررمم نمیزاره شبا برم خونه بابام بمونم تنها نباشم

چرا مجبوری؟ میترسی خونه تنها بمونی؟

چرا شوهرت نمیزاره بری؟

نه تنها نبودم ولی خواب بودن همه

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.