بیاید چالش دارم براتون

چالش عکس گل گیاه تو خونتون

4 Likes

ما خیلی داریم ولی حال ندارم عکس بدم :joy::joy::joy:

2 Likes

بیا

18 Likes

18 Likes

15 Likes

:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

به به

وایی خدا عاشقش شدم

وایییییی خدا خدا چقدر قشنگت

چقد قشنگ:heart_eyes:

فقط چرا عکسا باز نمیشه نمیدونم

ای بابا

قابل نداره گلم

1 Likes

بزار 100 درصد بشه بعد ارسال کن

فدات

انگورامون

14 Likes

بزار دیگه بفرستم شاید شد

1 Likes

خدا خدا دهنم آب افتاد

:yum:

14 Likes


گلهای اپارتمانیم

12 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.