بیاید عکسم 😌😍🤤😂

:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:
میخوام بگم اهل پز نیستم:sunglasses::wink::grinning_face_with_smiling_eyes:

2 Likes

:joy::heart:قربون تو که نمیزاری ریا بشه

1 Likes

یکی از النگوهات بده تا بگم:joy:

چار دستوپاشو جلو اون لکه بگم @Zahragh با اسپری :eggplant: بیاد برات لکه ها رو جوری پاک کنه که صدا النگوهات به هفتا کوچه اونورترم برسه :smiling_imp:

3 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

1 Likes

سرکه سفید و جوش شیرین :rofl::rofl::rofl::rofl:

پز زیر پوستی :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

1 Likes

اصن زری لکه پاک کون معروفه
چنتا تقه میزنه همه لکه ها پاک کون میشن :grin:

2 Likes

:joy::joy::joy:دهنتو

2 Likes

ممشو :drooling_face::drooling_face::drooling_face::rofl::rofl::rofl:

2 Likes

:grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes:

2 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.