بیاید بحرفیییم

:stuck_out_tongue_closed_eyes::wink:سلام دوستان حوصلم سر رفته بیاید بحرفیم

1 Likes

سلام خواهر عزیز بفرما بگو هرچه میخواهد دل تنگت

1 Likes

سلام.اول میشه اسمتونو بدونم ؟

2 Likes

اسمم که کنار عکس،نوشتع عزیزم.اسما هستم و شما ثمین؟

1 Likes

بله عزیزم .خوبین ؟

1 Likes

:id:

ای فــلــک بــامــن چــرا؟ارزان چــه چــیــزی داده امــ؟
گــرجــوانــی بــرده ای آســان چــه چــیــزی داده امــ؟

درددلــتــنــگــی بــه جــانــم صــد هزاران تــیــشــه زد
ڪــوه دردم دردبــی درمــان چــه چــیــزی داده امــ؟

ایــن دغــل بــازی ڪــه بــامــن ڪــرده ای دریــا نــڪــرد
مــنــڪــه خــامــوشــم بــه دریــابــان چــه چــیــزی داده امــ؟

ای قــلــم حــرفــی بــزن بــشــڪــن ســڪــوتــت را بــگــو
آه ،درتــعــویــضــ،بــا ایــمــان چــه چــیــزی داده امــ؟

عــاشــقــان را دردبــی درمــان بــُود امــا نــپــرســ
ڪــهنــه زخــمــم پــیــش ازایــن تــاوان چــه چــیــزی داده امــ؟

ایــن ســخــن راڪــم ڪــنــم هرچــنــد مــیــدانــی چــه شــد،
درقــبــال واژه ی انــســان چــه چــیــزی داده امــ؟

3 Likes

س دوستان عصرتون بخیر :rose:

1 Likes

سلام .عزیزم چیزی شده؟؟

صبح زیبا تون بخیـر
امروزتان شاد شاد
آرامش با ارزش‌ترین
حس دنیاست
براتون یدنیا آرامش
یدنیا تنـدرستی
ویک عالمه خوشبختی
و برکت آرزومنـدم
༄ ✿ ✿༄

1 Likes

:cherry_blossom:الـــهــۍ
:herb:همیـن الان زنـگ

:cherry_blossom:خونـتـون رو بـزنـن
:herb:و بــگن…ســلام

:cherry_blossom:منـم خوشبـختـۍ
:herb:اومـدم خــــونـتـون،

:cherry_blossom:و می‌خوام تا ابـد بمونـم
:herb:تـمــام لحظاتـتـون سبـز

:cherry_blossom:و پر از آرامش و نشاط
:herb:عصرتون بخیر و زیبا عزیزان

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.