بیان غیبت 🥴🥴🥴🥴

از هر کی بدتون میاد بگین کیه و یجوارایی غیبت کنیم :roll_eyes::grimacing::grimacing::grimacing::grimacing::grimacing::grimacing:

4 Likes

تخمه گرفتی؟؟

3 Likes

پول ندارم مجانی تخمه بدم به شما :joy::joy::joy::drooling_face:

3 Likes

وای وای وای از خواهرشوهر عفریته بدم میاددددددد:nauseated_face:

5 Likes

خسیس دعوتمون کردی چیزی نمیدی بخوریم:joy::joy::joy::joy::joy:

3 Likes

:watermelon::watermelon::watermelon::watermelon::tomato::tomato::tomato:گوجه بخور

1 Likes

اره تخمه بیار

2 Likes

یه دختر هست تو روستامون خیلی ازش بدم میاد اسنش ریحانست
اصلانمیدونم چرا ازش بیزارم :joy:

5 Likes

ازیکی خیلی بدم میاد…
فقط تا همین حد میتونم بگم:joy::joy::joy::joy:

3 Likes

چه واضح:neutral_face::joy:

3 Likes

تخمه بیار تعریف کنم از کیا بدم میاد :joy::joy::joy::joy:

2 Likes

تو سایته اخه…:grin::grin::grin:

2 Likes

فقط یکی بگه مادرشوهر، گپ رو آتیش میزنم :smirk:

2 Likes

مادر من مادرشوهره آنقدر ماهه آنقدر خوبه

3 Likes

من از برادر شوهرم متنفرم حتی نمیخام یه لحظه هم ببینمش نکبت :nauseated_face::nauseated_face::nauseated_face::nauseated_face::nauseated_face::nauseated_face::nauseated_face::nauseated_face::nauseated_face:

4 Likes

بیادره گوشم لگو:wink:

3 Likes

مادرشوهر :neutral_face::rofl::rofl:

3 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy:

2 Likes

چته نمک

1 Likes

از کسایی ک قضاوت کردن :slightly_smiling_face: خودشون گفتن خودشون حکم صادر کردن خودشون پخش کردن و خندیدن
نبخشیدم ک

5 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.