بچه ها همسرم گوشیش خاموش 😭

عهههه خداروشکر عزیزممم:yellow_heart:

خداروشکرک پیداشون شد

واااا چرا ترسیدی خو .

خو آدمه دیگه

نگفت چی شده؟
هر دو. گوشیش چرا با هم خاموش شده

خداروشکر کجا بود حالا؟:sweat_smile::sweat_smile:

یعنی من یه بار شوهرمو گم کردم مسافرت بودم ساعت پنج کارش تموم میشه ساعت هفت زنگ میزدم خاموش بود
پنجاه بار زنگ زدم تا ساعت ۹ شب
بعد اقا از خونه زنگ زده میگه داشتم با بچه های شرکت بازی میکردم گوشیم زده بودم تو شارژ ولی درست نرفته بود توش من فک میکردم روشنه تو زنگ بزنی زنگ میخوره نگو اونم شارژش تموم شده بوده تو مافیا ام نمیتونن بلند بشن وسط بازی:roll_eyes::roll_eyes:
شرکت ما هر روز بعد ساعت کاری بازی میکنن ولی خب ما هیچ وقت نمیریم
بعد گفت اره خب تنها بودم حوصله م سر میرفت تو خونه :expressionless::expressionless::expressionless:
اغا من اینقد حرصی شدم اون شب بدترین دعوامون بود تلفنی
البته فقط من جیغ میزدم :rofl::rofl::rofl: اون میگفت ببخشید نمیدونستم اینقد عصبانی میشی
بعد دیگه خودمو حرص نمیدم بچه که نیستن گم بشن خودشون از پس خودشون برمیان:sweat_smile::sweat_smile:

درکت میکنم خیلی بده

گپ‌های این سالن به صورت خودکار پس از گذشت 15 روز از آخرین پاسخ بسته میشن، بعد از اون ارسال پاسخ جدید دیگه مجاز نیست. اگه می‌خواید راجع به همین موضوع صحبتی داشته باشین، می‌بایست گپ جدیدی رو آغاز کنین.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.