بچه ها معنی این چیه😐

گاهی به پیراهنی که باهاش میمیرم فکر میکنم:neutral_face:ینی چی

7 Likes

میخوام ی تیپ بزنم خفن از پارچه ای بنام کفن

6 Likes

:joy::joy::joy::joy:

1 Likes

ینی ب اون پپیرهنه فکر میکنم ک خودم میپوشمش ولی کسای دیگه اونو از تنم درمیارن

4 Likes

کنایه از مردنه ک خودم نمیتونم دربیارمش

2 Likes

ینی چی نداره خب عربی ک نگفته واضحه :grin:

2 Likes

چ بیکاره ب چ چیزایی فک میکنه :grin:

یعنی کلی پول میدی لباسی رو با ذوق و شوق میخری و فکر میکنی چه خاطراتی رو باهاش رقم میزنی اما وقتی تو تنته از دنیا میری
آخرین چیزیه که همراهت بوده تو دنیا آخرین چیزیه که خودت پوشیدی و مرده شور از تنت درمیاره

به نطرم به کفنش فکر میکنه

آخرین لباسی که تنشه کدوم لباسش ممکنه باشه

اینکه لخت باسه زلزله بیلچاد بمیره
حالا جوووووون

منظورش مردنه

:joy::joy::joy::joy:خداخفت نکنه

1 Likes

وای یه مدت پروف همه بود:rofl:

2 Likes

:joy: :joy: :joy: :joy: :joy:

1 Likes

:crazy_face::joy::joy::joy::joy:

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.